Plan studiów wydziału

Plan studiów

Kierunek: prawo, profil: praktyczny, poziom: jednolite magisterskie, forma: stacjonarna i niestacjonarna godziny: kolor czarny – studia stacjonarne; kolor czarny kursywą – studia niestacjonarne

Semestr I

Lp przedmiot forma ECTS W Ć/K/L
1 Prawoznawstwo (w+ć) E 7 30

30

20

20

2 Logika prawnicza (w+ć) E 7 30

30

20

20

3 Powszechna historia państwa i prawa (w+ć) E 7 30

30

20

20

4 Łacina dla prawników (k) Z 4 30

18

5 Systemy informacji prawnej (l) Z 1 10

6

6 Szkolenie biblioteczne Z 1 2

2

7 Ergonomia i BHP Z 1 4

4

8 Technologie informacyjne (l) Z 2 18

10

9 Wychowanie fiz./Turystyka i rekreacja Z 0 6

0

RAZEM 30 96

96

124

94

Semestr II

1 Prawo konstytucyjne (w+ć) E 8 30

30

30

30

2 Ekonomia dla prawników (w+ć) E 7 30

18

15

8

3 Prawo rzymskie (w+ć) E 6 20

12

20

20

4 Historia ustroju i prawa polskiego (w) Z 4 30

18

5 Prawo cywilne – część ogólna (w+ć) Z 5 30

30

20

20

RAZEM 30 140

108

85

78

 

Semestr III

1 Doktryny polityczne i prawne (w+ć) E 5 30

18

15

8

2 Prawo międzynarodowe publiczne (w+ć) E 5 30

30

20

20

3 Prawo karne materialne I (w+ć) Z 0 30

30

20

20

4 Prawo administracyjne ustrojowe i materialne I (w+ć) Z 0 30

30

20

20

5 Prawo cywilne – rzeczowe (w+ć) E 5 30

30

20

20

przedmioty wybieralne:
1 Język obcy I Z 3 45

24

2 Sądownictwo międzynarodowe (k) Z 4 40

22

3 Ustrój organów ochrony prawnej (k) Z 4 40

22

4 Prawa człowieka i modele ich ochrony (k) Z 4 40

22

5 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego (k) Z 4 40

22

RAZEM 30 150

138

260

178

należy wybrać j. obcy + min. 3 przedmioty z listy

Semestr IV

1 Prawo karne materialne II (w+ć) E 10 30

30

20

20

2 Prawo administracyjne ustrojowe i materialne II (w+ć) E 10 30

30

20

20

3 Prawo cywilne – zobowiązania I (w+ć) E 0 30

30

20

20

4 Prawo ochrony danych osobowych (k) Z 5 40

22

przedmioty wybieralne
1 Język obcy II Z 3 45

24

RAZEM 28 90

90

145

106

należy wybrać j. obcy

 Semestr V

1 Prawo Unii Europejskiej (w+ć) E 5 30

18

20

12

2 Postępowanie administracyjne i sądowoadm. (w+ć) E 5 30

30

20

20

3 Prawo cywilne – zobowiązania II (w+ć) E 10 30

30

20

20

4 Prawo karne procesowe I (w+ć) Z 0 30

30

20

20

5 Etyka zawodów prawniczych (k) Z 2 30

18

zajęcia wybieralne
1 Język obcy III Z 3 45

24

2 Prawo wyznaniowe (k) Z 3 40

22

3 Prawo ochrony konsumenta (k) Z 3 40

22

4 Praktyka zawodowa w tym zajęcia tutorskie 10 h Zal. 3 80

80

RAZEM 31 120

108

195+80

136+80

należy wybrać j. obcy + min. 1 przedmiot z listy + realizacja praktyki

Semestr VI

1 Prawo karne procesowe II (w+ć) E 10 30

30

20

20

2 Prawo cywilne – spadkowe, rodzinne i opiekuńcze (w+ć) E 5 30

30

20

20

3 Indywidualne prawo pracy   (w+ć) E 5 30

18

20

12

przedmioty wybieralne
1 Język obcy IV Z 3 45

24

2 Prawo karne skarbowe (k) Z 5 40

22

3 Współczesne systemy polityczne (k) Z 5 40

22

4 Prawo wykroczeń (k) Z 5 40

22

5 Praktyka zawodowa w tym zajęcia tutorskie 10 h Zal. 3 80

80

RAZEM 31 90

78

145+80 98+80

należy wybrać j. obcy + min. 1 przedmioty z listy + realizacja praktyki

Semestr VII

1 Prawo finansów publicznych (w+ć) E 5 30

18

20

12

2 Prawo handlowe (w+ć) E 5 30

18

20

12

3 Zbiorowe prawo pracy (w+ć) E 5 30

18

20

12

4 Postępowanie cywilne I (w+ć) Z 0 30

18

30

18

5 Prawo karne wykonawcze (k) Z 3 30

18

przedmioty wybieralne
1 Seminarium dyplomowe I Z 2 10

10

2 Język obcy V Z 3 45

24

3 Kryminologia (k) Z 5 40

22

4 Zarządzanie projektami (k) Z 5 40

22

5 Praktyka zawodowa w tym zajęcia autorskie 10 h Zal. 3 80

80

RAZEM 31 120

72

215+80

128+80

należy wybrać seminarium + j. obcy + min. 1 przedmiot + realizacja praktyki

Semestr VIII

1 Prawo podatkowe (w+ć) E 5 30

18

20

12

2 Postępowanie cywilne II (w+ć) E 10 30

18

30

18

3 Teoria i filozofia prawa (w+ć) E 4 20

12

20

10

4 Prawo ochrony własności intelektualnej (k) Z 3 30

16

przedmioty wybieralne
1 Seminarium dyplomowe II Z 2 10

10

2 Fundusze Unii Europejskiej (k) Z 5 40

22

4 Prawo systemu zabezpieczeń społecznych (k) Z 5 40

22

5 Praktyka zawodowa w tym zajęcia autorskie 10 h Zal. 3 80

80

RAZEM 32 80

48

150+80 88+80

należy wybrać seminarium + min. 1 przedmiot z listy + realizacja praktyki

 

Semestr IX

1 Prawo gospodarcze publiczne (w+ć) E 5 30

18

20

12

2 Tworzenie i stosowanie prawa (k) Z 3 30

16

3 Prawo zamówień publicznych (k) Z 4 40

22

4 Prawo górnicze i geologiczne (k) Z 4 40

22

przedmioty wybieralne
1 Seminarium dyplomowe III Z 2 12

12

2 Prawo ochrony konkurencji (k) Z 5 40

22

3 Prawo bankowe (k) Z 5 40

22

4 Kryminalistyka (k) Z 5 40

22

5 Praktyka zawodowa w tym zajęcia autorskie 10 h Zal. 3 80

80

RAZEM 31 30

18

222+80

128+80

należy wybrać seminarium + min. 2 przedmioty z listy + realizacja praktyki

Semestr X

przedmioty wybieralne
1 Seminarium dyplomowe IV Z 6 12

12

2 Praktyki zawodowe w tym zajęcia autorskie 10 h Z 3 80

80

3 Praca dyplomowa E 16
4 Wykrywanie i dowodzenie zabójstw (k) Z 5 40

22

5 Międzynarodowe prawo podatkowe (k) Z 5 40

22

RAZEM 30 52+80

34+80

należy wybrać seminarium + min. 1 przedmiot + realizacja praktyki

 

Łączna liczba ECTS: 304

Łączna liczba godzin studia stacjonarne: (w) 916 + (ć+l+k+s) 1593 = 2509 + praktyka 480 godz.

Łączna liczba godzin studia niestacjonarne: (w) 756 + (ć+l+k+s) 1068 = 1824 + praktyka 480 godz. Przedmioty wybieralne 91 ECTS (30,13%)

Zapraszamy na studia!

Więcej na temat Kierunek Prawo – specjalności

Więcej na temat KIERUNEK PRAWO