Kierunek Prawo – specjalności

Oferta Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie,daje absolwentowi wiedzę na temat regulacji prawa polskiego we wszystkich jego aspektach, a także zawiera takie specjalności jak:

 1. Prawo międzynarodowe – absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo międzynarodowe ma podstawy, aby podjąć pracę w instytucjach narodowych i międzynarodowych, spółkach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, zajmujących się importem lub exportem;
 2. Prawo Unii Europejskiej – absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo Unii Europejskiej zna i rozumie ustawodawstwo europejskie, jest kompetentny podjąć zatrudnienie w krajach UE, w instytucjach i spółkach mających powiązania gospodarcze z podmiotami w Unii Europejskiej;
 3. Studium Prawa Amerykańskiego – absolwent studiów na kierunku Prawo, który jednocześnie ukończył Studium Prawa Amerykańskiego, zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów Zjednoczonych. Posiada kompetencje, aby swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących amerykańskiego rynku pracy, prawa gospodarczego, finansowego i cywilnego. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, a także w podmiotach gospodarczych
  i instytucjach w każdym kraju, mających powiązania z podmiotami za Atlantykiem;
 4. Prawo pracy – absolwent studiów na kierunku Prawo o specjalności Prawo pracy dokładnie zna i rozumie realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy w Polsce
  i Europie. Niezwykle atrakcyjna specjalność dla studentów z Ukrainy, w związku
  z ogromną liczbą (1,2 miliona wg danych NBP) obywateli tego kraju legalnie pracujących na terenie Polski i związanego z tym wielkiego popytu na usługi prawne
  w zakresie prawa pracy, udzielane w języku ukraińskim, przez prawnika rozumiejącego sytuację swych rodaków.

Zapraszamy na studia!

Więcej na temat KIERUNEK PRAWO